Liên hệ

Công ty TNHH giải pháp thiết bị Nam Hải

Cơ sở Hoàng Mai

: Số 9 tổ 22 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

: 0961205658